Another day in paradaise – słoneczny patrol w wykonaniu Jessi i Cindy

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawdzić okoliczne szuwary oraz staw czy czasem ktoś nie tonie – nic prostszego, dzwoń po JESSI! 


A jeśli trzeba uratować piłkę albo dummika z głębokiej wody – who you gonna call ???

CINDY!